IDibuild – Soluciones Tecnológicas Profesionales

Infraestructura com a servei (IaaS)

Redundarà en un estalvi en costos de manteniment de maquinari, consum elèctric i despeses per obsolescència per la seva empresa. L'elasticitat dels sistemes Cloud li aportarà el gran avantatge de pagar únicament per aquells recursos que necessites en cada moment i pel temps que et són necessaris, podent incrementar els recursos davant puntuals pics de producció pel temps que determinis. Plans formatius per al personal de la teva empresa totalment personalitzats.

Cloud Privat

Azure

AWS

Google Cloud

Allotjament Web

SOFTWARE COM A SERVEI (SaaS)

Servei modulable. Pay-as-you-go que s'adapta a les necessitats puntuals. Pagaràs només pel que fas servir i necessites.

Escriptoris virtuals

Microsoft 365

Google GSuite

Backup Cloud