IDibuild – Soluciones Tecnológicas Profesionales

Backup Cloud y On Premise

No hi ha una solució que garanteixi una protecció segura a el 100%, per això és indispensable implementar un bon sistema de còpies de seguretat, on professionals estableixin l'estratègia més adequada sobre les còpies en base a les dimensions de la seva empresa i volum de les seves dades.Per preservar la informació és necessari disposar d'una còpia de seguretat deslocalitzada; amb això ens assegurem disposar de les dades davant possibles desastres com incendis i inundacions. Per a això la solució ideal és controlar els següents entorns:

Local

Cloud